دانلود ها ی دارای تگ: "regular expressions"

2 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

دانلود Using Regular Expressions - آموزش استفاده از عبارت باقاعده

دانلود Using Regular Expressions - آموزش استفاده از عبارت باقاعده

عبارت باقاعده (Regular Expressions) از تعدادی نمادهای ثابت و اپراتور تشکیل شده است که مشخص کننده مجموعه ای از این رشته ها وعملگرا ها در این مجموعه است. در علوم رایانه، عبارات با قاعده (عبارات منظم) از تعدادی نمادهای ثابت و اپراتور تشکیل شده اند که مشخص کننده مجموعه ای از این رشته ها و عملگرا ها در این مجموعه است. یک عبارت باقاعده با زبان معمولی نوشته می‌شود که می‌تواند توسط یک پردازشگر عبارت باقاعده، یا یک برنامه که به عنوان تولید کننده مترجم یا بررسی‌کننده متن و تشخیص قسمت‌هایی از آن به وسیله مشخصات استفاده شود.
در دوره آموزشی Using Regular Expressions شما با مفاهیم و اصول مطرح شده در مبحث عبارات با قاعده آشنا می شوید.

دانلود Infinite Skills Learning Regular Expressions - آموزش عبارات با قاعده

دانلود Infinite Skills Learning Regular Expressions - آموزش عبارات با قاعده

در علوم رایانه، عبارت باقاعده،گاهی تحت عنوان regex یا regexp (مخفف Regular expression) به معنی تطبیق رشته در متن بکار می رود، عبارات با قاعده (عبارات منظم) از تعدادی نمادهای ثابت و اپراتور تشکیل شده اند که مشخص کننده مجموعه ای از این رشته ها و عملگرا ها در این مجموعه است. یک عبارت باقاعده با زبان معمولی نوشته می‌شود که می‌تواند توسط یک پردازشگر عبارت باقاعده، یا یک برنامه که به عنوان تولید کننده مترجم یا بررسی‌کننده متن و تشخیص قسمت‌هایی از آن به وسیله مشخصات استفاده شود. ریشه عبارات با قاعده درزبان صوری و نظریه اتوماتا است که هر دوقسمتی از علوم نظری رایانه اند و به مطالعه مدل های محاسباتی و راه های توضیح وتوصیف زبان ها می پردازند.
در دوره آموزشی Infinite Skills Learning Regular Expressions شما با مفاهیم و اصول مطرح شده در مبحث عبارات با قاده آشنا می شوید.