دانلود ها ی دارای تگ: "640x480"

122 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

دانلود How It's Made: Olive Oil/Lift Trucks/Seamless Rolled Rings/Ski Boots S13E12 - مستند طرز ساخت روغن زیتون، کامیون آسانسور، حلقه نورد بدون درز، چکمه های اسکی

دانلود How It's Made: Olive Oil/Lift Trucks/Seamless Rolled Rings/Ski Boots S13E12 - مستند طرز ساخت روغن زیتون، کامیون آسانسور، حلقه نورد بدون درز، چکمه های اسکی

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Carved Wood Sculptures/Flatware/Cow Bells/Fountain Pens S13E11 - مستند طرز ساخت مجسمه های چوبی حک شده، ظروف لب تخت، زنگ گاو، خودنویس

دانلود How It's Made: Carved Wood Sculptures/Flatware/Cow Bells/Fountain Pens S13E11 - مستند طرز ساخت مجسمه های چوبی حک شده، ظروف لب تخت، زنگ گاو، خودنویس

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Ski Goggles/Tower Cranes/Porcelain Figurines/Diesel Engines 1999 S14E06 - مستند طرز ساخت عینک اسکی، جرثقیل برج، مجسمه چینی، موتورهای دیزلی

دانلود How It's Made: Ski Goggles/Tower Cranes/Porcelain Figurines/Diesel Engines 1999 S14E06 - مستند طرز ساخت عینک اسکی، جرثقیل برج، مجسمه چینی، موتورهای دیزلی

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Stuffed Olives/Astrolabes/Western Saddles S14E07 - مستند طرز ساخت زیتون شکم پر، اسطرلاب، زین غربی

دانلود How It's Made: Stuffed Olives/Astrolabes/Western Saddles S14E07 - مستند طرز ساخت زیتون شکم پر، اسطرلاب، زین غربی

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Sails/Walnuts/Wheel Immobilizers/Honeycomb Structural Panels S14E04 - مستند طرز ساخت بادبان، گردو، چرخ اندازد، پانل های سازه لانه زنبوری

دانلود How It's Made: Sails/Walnuts/Wheel Immobilizers/Honeycomb Structural Panels S14E04 - مستند طرز ساخت بادبان، گردو، چرخ اندازد، پانل های سازه لانه زنبوری

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Surfboards/Stickers/Sandwich Cookies/Concrete Roofing Tiles S14E05 - مستند طرز ساخت تخته مخصوص اسکی روی آب، برچسبها، ساندویچ کوکی، کاشی بتن بام

دانلود How It's Made: Surfboards/Stickers/Sandwich Cookies/Concrete Roofing Tiles S14E05 - مستند طرز ساخت تخته مخصوص اسکی روی آب، برچسبها، ساندویچ کوکی، کاشی بتن بام

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Pressure Cookers/Mechanical Singing Birds/Oceanographic Buoys/Stainless-Steel Tank Trailers S13E07 - مستند طرز ساخت فشارپز، پرنده مکانیکی، شناور اقیانوس شناسی، فولاد ضدز

دانلود How It's Made: Pressure Cookers/Mechanical Singing Birds/Oceanographic Buoys/Stainless-Steel Tank Trailers S13E07 - مستند طرز ساخت فشارپز، پرنده مکانیکی، شناور اقیانوس شناسی، فولاد ضدز

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Socket Sets/Leather Shoes/Aluminum Water Bottles/Bike Chains S13E10 - مستند طرز ساخت مجموعه سوکت، کفش چرمی، بطری آب آلومینیومی، زنجیر دوچرخه

دانلود How It's Made: Socket Sets/Leather Shoes/Aluminum Water Bottles/Bike Chains S13E10 - مستند طرز ساخت مجموعه سوکت، کفش چرمی، بطری آب آلومینیومی، زنجیر دوچرخه

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: All-Terrain Vehicles/Alpine Skis/Laser Cutters/Marble Sculptures S13E09 - مستند طرز ساخت وسایل نقلیه، چوب اسکی، دستگاه برش لیزر، مجسمه های سنگ مرمر

دانلود How It's Made: All-Terrain Vehicles/Alpine Skis/Laser Cutters/Marble Sculptures S13E09 -  مستند طرز ساخت وسایل نقلیه، چوب اسکی، دستگاه برش لیزر، مجسمه های سنگ مرمر

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Aluminium Boats/Alpine Horns/Luxury Watches S13E08 - مستند طرز ساخت قایق آلومینیومی، شیپور آلپ، ساعت های لوکس

دانلود How It's Made: Aluminium Boats/Alpine Horns/Luxury Watches S13E08 - مستند طرز ساخت قایق آلومینیومی، شیپور آلپ، ساعت های لوکس

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.