دانلود ها ی دارای تگ: "مجموعه کتاب های علمی"

1 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

دانلود مجموعه کتاب های راهنما از انتشارات بریتانیکا

دانلود مجموعه کتاب های راهنما از انتشارات بریتانیکا

سری کتاب های راهنمای بریتانیکا (Britannica Guide to Series) از انتشارات معروف بریتانیکا می باشد.
این مجموعه شامل 43 کتاب ارزشمند با موضوعات تاریخی،فرهنگی،سیاسی و ... می باشد که به صورت یک مجموعه ی ارزشمند با موضوعات مختلف گردآوری شده است.