فیلم ها ی دارای تگ: "1999"

18 مورد برای عبارت مورد نظر پیدا شد.

دانلود Baby Einstein: Language Nursery 1999 - فیلم آموزشی کودک انیشتین، آشنایی با زبان ها

دانلود Baby Einstein: Language Nursery 1999 - فیلم آموزشی کودک انیشتین، آشنایی با زبان ها

شرکت Baby Einstein محصولات متنوعی را جهت کودکان در سنین مختلف ارائه کرده است که از آن جمله می توان به DVD های فیلم و CD های صوتی و کتاب و اسباب بازی و ... اشاره کرد. ما در این مجموعه به عنوان آغاز فیلم های آن را ارائه کرده ایم.
همین طور که از نام این مجموعه پیداست تلاش بر این است که از کودک شما در این سنین یک انیشتین ساخته شود. توانایی های فکری و بالقوه در او شکوفا شود و کمی هم به پدر و مادر خود در نگهداری او کمک کند.

دانلود How It's Made: Ski Goggles/Tower Cranes/Porcelain Figurines/Diesel Engines 1999 S14E06 - مستند طرز ساخت عینک اسکی، جرثقیل برج، مجسمه چینی، موتورهای دیزلی

دانلود How It's Made: Ski Goggles/Tower Cranes/Porcelain Figurines/Diesel Engines 1999 S14E06 - مستند طرز ساخت عینک اسکی، جرثقیل برج، مجسمه چینی، موتورهای دیزلی

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Police Badges/Muffins/Car Washes/Pressure Gauges S12E07 1999 - مستند طرز ساخت نشان پلیس، بشقاب سفالی کوچک، کارواش، فشار سنج

دانلود How It's Made: Police Badges/Muffins/Car Washes/Pressure Gauges S12E07 1999 - مستند طرز ساخت نشان پلیس، بشقاب سفالی کوچک، کارواش، فشار سنج

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Heated Skate Blades/Gliders/Hand Bells S11E11 1999 - مستند طرز ساخت تیغه گرم اسکیت، گلایدر، دسته زنگ

دانلود How It's Made: Heated Skate Blades/Gliders/Hand Bells S11E11 1999 - مستند طرز ساخت تیغه گرم اسکیت، گلایدر، دسته زنگ

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Manhole Covers/Range Hoods/Artificial Logs/Snowmobiles S08E13 1999 - مستند طرز ساخت فویل های آلومینیومی، هودآشپزخانه، سیاهه های مصنوعی، اتومبیل برفی

دانلود How It's Made: Manhole Covers/Range Hoods/Artificial Logs/Snowmobiles S08E13 1999 - مستند طرز ساخت فویل های آلومینیومی، هودآشپزخانه، سیاهه های مصنوعی، اتومبیل برفی

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Fur Coats/Hearses/Outdoor Lighting Fixtures/Golf Tees S08E12 1999 - مستند طرز ساخت کت خرز دار، نعش کش، وسایل روشنایی فضای باز، تس گلف

دانلود How It's Made: Fur Coats/Hearses/Outdoor Lighting Fixtures/Golf Tees S08E12 1999 - مستند طرز ساخت کت خرز دار، نعش کش، وسایل روشنایی فضای باز، تس گلف

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Pro Hockey Sticks/Bronzed Baby Shoes/Treadmills/Handheld Computers S08E10 1999 - مستند طرز ساخت چوب هاکی، کفش نوزاد، تردمیل، کامپیوترهای دستی

دانلود How It's Made: Pro Hockey Sticks/Bronzed Baby Shoes/Treadmills/Handheld Computers S08E10 1999 - مستند طرز ساخت چوب هاکی، کفش نوزاد، تردمیل، کامپیوترهای دستی

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Horseshoes/Dishwashers/Graphite Fly Rods/Frozen Pizzas S08E08 1999 - مستند طرز ساخت نعل اسب، ماشین ظرفشویی، گرافیت پرواز راد، پیتزا منجمد

دانلود How It's Made: Horseshoes/Dishwashers/Graphite Fly Rods/Frozen Pizzas S08E08 1999 - مستند طرز ساخت نعل اسب، ماشین ظرفشویی، گرافیت پرواز راد، پیتزا منجمد

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.

دانلود How It's Made: Photographs/Fur Tanning/Welding Electrodes/Electric Violins S08E07 1999 - مستند طرز ساخت عکس، خزبرنزه، الکترودهای جوش، ویولون الکتریکی

دانلود How It's Made: Photographs/Fur Tanning/Welding Electrodes/Electric Violins S08E07 1999 - مستند طرز ساخت عکس، خزبرنزه، الکترودهای جوش، ویولون الکتریکی

آیا تاکنون فکر کرده اید ابزار، وسایل و یا محصولاتی که هر روز استفاده می کنید چگونه ساخته شده اند؟
مستند How It's Made شما را با عملیات ساخت محصولات مختلف آشنا می کند.
این مجموعه مستند که پخش آن از سال 1999 شروع شده با استقبال زیادی رو به رو شده است، به طوری که هنوز، ساخت و پخش آن همچنان ادامه دارد. این مستند ابتدا از شبکه Discovery Channel پخش شد و در ادامه از شبکه های دیگری نظیر Ztélé, The Science Channel, Discovery Science, Discovery Science IT, Discovery Channel Polska نیز پخش گردید.