آوا های برگزیده

دانلود صوت جلسات تحکیم خانواده دکتر بانکی

دانلود صوت جلسات تحکیم خانواده دکتر بانکی

خانواده رکن اساسی جامعه ی انسانی است و شرط پویایی و استواری آن، وجود روابط صحیح و پایدار میان همسران است. تحصیل معرفت به این گونه روابط، نیازمند آشنایی هر یک از اعضا با وظایف و حقوق خویش است.
در این مجموعه فایل های صوتی دکتر امیر حسین بانکی پور فرد با بیان مباحث مربوط به تحکیم خانواده می پردازند.

کلمات کلیدی: سخنرانی تحکیم خانواده, فایل صوتی تحکیم خانواده, سخنرانی دکتر بانکی با موضوع تحکیم خانواده, دانلود صوت جلسات تحکیم خانواده دکتر بانکی, دکتر بانکی, سخنرانی دانلود صوت جلسات تحکیم خانواده دکتر بانکی,

لینک دانلود:
https://p30download.com/fa/entry/77207