دانلود های برگزیده

دانلود Doodle Truck - بازی موبایل كامیون ابله

دانلود Doodle Truck - بازی موبایل كامیون ابله
MacOSX icon

شما یک راننده کامیون پركار هستید. هر روز، به سر كار میروید تا محموله های مهم را به مقصد های مختلف تحویل دهيد.  آیا شما این محموله ها را به درستی و سر وقت به مقصد می رسانید؟

Doodle Truck Screenshot 1 Doodle Truck Screenshot 2 Doodle Truck Screenshot 3 Doodle Truck Screenshot 4