نرم افزار های برگزیده

دانلود StartupSlowFix v2.1 - نرم افزار افزایش سرعت راه اندازی کامپیوتر

دانلود StartupSlowFix v2.1 - نرم افزار افزایش سرعت راه اندازی کامپیوتر

اگر از سرعت پایین کارکرد سیستم تان خسته شده اید می توانید از نرم افزار StartupSlowFix استفاده نمایید. این نرم افزار بهترین ابزار در جهت کمک به کاربر به منظور افزایش سرعت راه اندازی کامپیوتر می باشد. تنظیم فعالیت های شروع کامپیوتر و رهایی یافتن از عملکرد کند آن توسط نرم افزار StartupSlowFix قابل دستیابی می باشد.

قابلیت های کلیدی نرم افزار StartupSlowFix:
- اسکن سریع startup کامپیوتر
- تنظیم startup کامپیوتر
- بازبینی و اشکال زدایی از خطاهای مربوط به کاربر
- بازبینی و اشکال زدایی از سایر خطاها
- و ...