آموزش های برگزیده

دانلود PHLEARN Juicy Kicks PRO - آموزش عکاسی از کفش های ورزشی

دانلود PHLEARN Juicy Kicks PRO - آموزش عکاسی از کفش های ورزشی

عکاسی در لغت به معنای روش عکسبرداری است در بسیاری از زبانها به عکاسی فوتوگرافی (Photography) و یا واژه ای معادل با آن میگویند که ترکیبی از دو کلمهٔ یونانیفتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت یا نگارش است. بنابراین، فتوگرافی را می توان به معنای نقش کردن با نور دانست. می توانید فوتوگرافی و فوتوگراف را با واژه های عکاسی و عکس که در پارسی استفاده می شود، مقایسه کنید. همان طور که مشخص است در واژه ی فوتوگرافی نقش "نور" به عنوان عامل اصلی ایجاد یک عکس (فوتوگراف) کاملا برجسته است در مقابل در پارسی عکس در واقع به تصویر تشکیل شده ی یک شیء اشاره می کند.
در دوره آموزشی PHLEARN Juicy Kicks PRO به صورت حرفه ای با عکاسی و فوت و فن های آن برای عکاسی از کفش های ورزشی آشنا می شوید. 

سرفصل های دوره آموزشی PHLEARN Juicy Kicks PRO:
- 01 - معرفی و برنامه ریزی
- 02 - کامپوزیت Splashes Pt. 1
- 03 - رختکن کفش
- 04 - کامپوزیت Splashes Pt. 2
- 05 - پایان

PHLEARN Juicy Kicks PRO Screenshot 1 PHLEARN Juicy Kicks PRO Screenshot 2 PHLEARN Juicy Kicks PRO Screenshot 3 PHLEARN Juicy Kicks PRO Screenshot 4

کلمات کلیدی: Juicy Kicks,آموزش Juicy Kicks,آموزش تصویری Juicy Kicks,آموزش ویدیویی Juicy Kicks,آموزش کامل Juicy Kicks,آموزش کاربردی Juicy Kicks,فیلم آموزشی Juicy Kicks,فیلم آموزش Juicy Kicks,آموزش Juicy Kicks به صورت تصویری,آموزش Juicy Kicks به صورت ویدیویی,Juicy Kicks PRO,آموزش Juicy Kicks PRO,آموزش تصویری Juicy Kicks PRO,آموزش ویدیویی Juicy Kicks PRO,آموزش کامل Juicy Kicks PRO,آموزش کاربردی Juicy Kicks PRO,فیلم آموزشی Juicy Kicks PRO,فیلم آموزش Juicy Kicks PRO,آموزش Juicy Kicks PRO به صورت تصویری,آموزش Juicy Kicks PRO به صورت ویدیویی,عکاسی,آموزش عکاسی,آموزش تصویری عکاسی,آموزش ویدیویی عکاسی,آموزش کامل عکاسی,آموزش کاربردی عکاسی,فیلم آموزشی عکاسی,فیلم آموزش عکاسی,آموزش عکاسی به صورت تصویری,آموزش عکاسی به صورت ویدیویی,عکاسی از کفش های ورزشی,آموزش عکاسی از کفش های ورزشی,آموزش تصویری عکاسی از کفش های ورزشی,آموزش ویدیویی عکاسی از کفش های ورزشی,آموزش کامل عکاسی از کفش های ورزشی,آموزش کاربردی عکاسی از کفش های ورزشی,فیلم آموزشی عکاسی از کفش های ورزشی,فیلم آموزش عکاسی از کفش های ورزشی,آموزش عکاسی از کفش های ورزشی به صورت تصویری,آموزش عکاسی از کفش های ورزشی به صورت ویدیویی,PHLEARN Juicy Kicks PRO,آموزش عکاسی از کفش های ورزشی,

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت