آموزش های برگزیده

دانلود O'Reilly AI and Deep Learning for NLP: Tools and Techniques for the Enterprise - آموزش هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای ان ال پی: ابزار و تکنیک ها برای سازمان ها

دانلود O'Reilly AI and Deep Learning for NLP: Tools and Techniques for the Enterprise - آموزش هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای ان ال پی: ابزار و تکنیک ها برای سازمان ها

هوش مصنوعی یا هوش ماشینی (Artificial Intelligence) هوش مصنوعی به هوشی که یک ماشین در شرایط مختلف از خود نشان می‌دهد، گفته می‌شود. به عبارت دیگر هوش مصنوعی به سیستم‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، شبیه‌سازی فرایندهای تفکری و شیوه‌های استدلالی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش و استدلال برای حل مسایل را داشته باشند. یادگیری عمیق (Deep learning) (یادگیری ژرف ماشین، یادگیری ساختار ژرف یا یادگیری سلسله مراتبی) یک زیر شاخه از یادگیری ماشینی و بر مبنای مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها است که در تلاش هستند مفاهیم انتزاعی سطح بالا در دادگان را مدل نمایند که این فرایند را با استفاده از یک گراف عمیق که دارای چندین لایه پردازشی متشکل از چندین لایه تبدیلات خطی و غیر خطی هستند، مدل می‌کنند. برنامه‌ریزی عصبی زبانی NLP، یک رویکرد ارتباطی، رشد فردی و یک روش روان‌درمانگری است که توسط «ریچارد بندلر» و «جان گریندر» در سال 1970 و در کالیفرنیای آمریکا، ایجاد شد. ایجادکنندگان این رویکرد، مدعی بودند که بین فرایندهای عصبی، پردازش‌های زبانی و الگوهای رفتاری، ارتباطی وجود دارد که می‌تواند از طریق تجربه برنامه‌ریزی کرد و آنها را یادگرفت و به این روش از این رویکرد برای هدف ویژه‌ای در زندگی، بهره گرفت و حتی به این طریق بتوان مسیر زندگی را تغییر داد.
در دوره آموزشی O'Reilly AI and Deep Learning for NLP: Tools and Techniques for the Enterprise با هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای ان ال پی و ابزار و تکنیک های آن برای سازمان ها آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی O'Reilly AI and Deep Learning for NLP: Tools and Techniques for the Enterprise:
- فراتر از وضعیت هنر در درک مطلب
- چی، چطور، و چرا: پویایی NLG پیشرفته
- مکالمه AI در مقیاس بزرگ
- بزرگتر از رباتها: خواندن و نوشتن ماشین در شرکت
- اضافه کردن معنی به پردازش زبان طبیعی
O'Reilly AI and Deep Learning for NLP: Tools and Techniques for the Enterprise Screenshot 1 O'Reilly AI and Deep Learning for NLP: Tools and Techniques for the Enterprise Screenshot 2 O'Reilly AI and Deep Learning for NLP: Tools and Techniques for the Enterprise Screenshot 3 O'Reilly AI and Deep Learning for NLP: Tools and Techniques for the Enterprise Screenshot 4

کلمات کلیدی: AI,آموزش AI,آموزش تصویری AI,آموزش ویدیویی AI,آموزش کامل AI,آموزش کاربردی AI,فیلم آموزشی AI,فیلم آموزش AI,آموزش AI به صورت تصویری,آموزش AI به صورت ویدیویی,Deep Learning,آموزش Deep Learning,آموزش تصویری Deep Learning,آموزش ویدیویی Deep Learning,آموزش کامل Deep Learning,آموزش کاربردی Deep Learning,فیلم آموزشی Deep Learning,فیلم آموزش Deep Learning,آموزش Deep Learning به صورت تصویری,آموزش Deep Learning به صورت ویدیویی,NLP,آموزش NLP,آموزش تصویری NLP,آموزش ویدیویی NLP,آموزش کامل NLP,آموزش کاربردی NLP,فیلم آموزشی NLP,فیلم آموزش NLP,آموزش NLP به صورت تصویری,آموزش NLP به صورت ویدیویی,هوش مصنوعی,آموزش هوش مصنوعی,آموزش تصویری هوش مصنوعی,آموزش ویدیویی هوش مصنوعی,آموزش کامل هوش مصنوعی,آموزش کاربردی هوش مصنوعی,فیلم آموزشی هوش مصنوعی,فیلم آموزش هوش مصنوعی,آموزش هوش مصنوعی به صورت تصویری,آموزش هوش مصنوعی به صورت ویدیویی,یادگیری عمیق,آموزش یادگیری عمیق,آموزش تصویری یادگیری عمیق,آموزش ویدیویی یادگیری عمیق,آموزش کامل یادگیری عمیق,آموزش کاربردی یادگیری عمیق,فیلم آموزشی یادگیری عمیق,فیلم آموزش یادگیری عمیق,آموزش یادگیری عمیق به صورت تصویری,آموزش یادگیری عمیق به صورت ویدیویی,O'Reilly AI and Deep Learning for NLP: Tools and Techniques for the Enterprise,آموزش هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای سازمان ها,AI,آموزش AI,آموزش تصویری AI,آموزش ویدیویی AI,آموزش کامل AI,آموزش کاربردی AI,فیلم آموزشی AI,فیلم آموزش AI,آموزش AI به صورت تصویری,آموزش AI به صورت ویدیویی,Deep Learning,آموزش Deep Learning,آموزش تصویری Deep Learning,آموزش ویدیویی Deep Learning,آموزش کامل Deep Learning,آموزش کاربردی Deep Learning,فیلم آموزشی Deep Learning,فیلم آموزش Deep Learning,آموزش Deep Learning به صورت تصویری,آموزش Deep Learning به صورت ویدیویی,NLP,آموزش NLP,آموزش تصویری NLP,آموزش ویدیویی NLP,آموزش کامل NLP,آموزش کاربردی NLP,فیلم آموزشی NLP,فیلم آموزش NLP,آموزش NLP به صورت تصویری,آموزش NLP به صورت ویدیویی,هوش مصنوعی,آموزش هوش مصنوعی,آموزش تصویری هوش مصنوعی,آموزش ویدیویی هوش مصنوعی,آموزش کامل هوش مصنوعی,آموزش کاربردی هوش مصنوعی,فیلم آموزشی هوش مصنوعی,فیلم آموزش هوش مصنوعی,آموزش هوش مصنوعی به صورت تصویری,آموزش هوش مصنوعی به صورت ویدیویی,یادگیری عمیق,آموزش یادگیری عمیق,آموزش تصویری یادگیری عمیق,آموزش ویدیویی یادگیری عمیق,آموزش کامل یادگیری عمیق,آموزش کاربردی یادگیری عمیق,فیلم آموزشی یادگیری عمیق,فیلم آموزش یادگیری عمیق,آموزش یادگیری عمیق به صورت تصویری,آموزش یادگیری عمیق به صورت ویدیویی,برنامه‌ریزی عصبی زبانی,آموزش برنامه‌ریزی عصبی زبانی,آموزش تصویری برنامه‌ریزی عصبی زبانی,آموزش ویدیویی برنامه‌ریزی عصبی زبانی,آموزش کامل برنامه‌ریزی عصبی زبانی,آموزش کاربردی برنامه‌ریزی عصبی زبانی,فیلم آموزشی برنامه‌ریزی عصبی زبانی,فیلم آموزش برنامه‌ریزی عصبی زبانی,آموزش برنامه‌ریزی عصبی زبانی به صورت تصویری,آموزش برنامه‌ریزی عصبی زبانی به صورت ویدیویی,O'Reilly AI and Deep Learning for NLP: Tools and Techniques for the Enterprise,آموزش هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای سازمان ها,

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت