نرم افزار های برگزیده

دانلود Telerik Collection for .NET 2017 R3 SP1 - کامپوننت های تلریک برای برنامه نویسی

دانلود Telerik Collection for .NET  2017 R3 SP1 - کامپوننت های تلریک برای برنامه نویسی
(96/8/6) تغییرات:

آپدیتی تحت عنوان Telerik Collection for .NET 2017 R3 SP1 به پست اضافه شد!

اکثر برنامه نویسان حرفه ای با محصولات شرکت Telerik آشنایی دارند و برای افزایش سرعت، کاهش هزینه ها و همچنین افزودن قابلیت های پیشرفته به پروژه های برنامه نویسی خود از آن ها استفاده می کنند.
این مجموعه ی Telerik، کامپوننت ها و کنترل های UI قدرتمندی برای پلتفرم های توسعه مایکروسافت نظیر ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC, Silverlight, WPF و Windows Forms ارائه می دهد. علاوه بر این ابزارهایی برای لایه های دسترسی به داده، گزارش گیری، تجزیه و تحلیل کد و ریفکتورینگ نیز فراهم نموده است.

لیست کامپوننت های Telerik Collection for .NET 2017 R2 SP1:
JustDecompile 2017 2 502 1
JustMock 2017 2 502 1 Dev
Telerik kendoui.professional.2017.2.621 Commercial
Telerik UI for aspnet.core.2017.2.621 Commercial
Telerik UI for aspnetmvc.2017.2.621 Commercial
Telerik UI for jsp.2017.2.621 Commercial
Telerik UI for php 2017.2.621 commercial
Telerik Kendo UI 2017 R2 Full Package Includes Source Code
Telerik Reporting 2017 R2 Full Package Includes Source Code
Telerik Reporting R2 2017 SP1 11 1 17 614 DEV
Telerik UI for Android 2017 1 118 Dev
Telerik UI for ASP.NET AJAX 2017 1 118 Demos Dev
Telerik UI for ASP.NET AJAX 2017 2 621 Dev
Telerik UI for ASP.NET AJAX 2017 R2 Full Package Includes Source Code
Telerik UI for ASP.NET CORE 2017 R2 Full Package Includes Source Code
Telerik UI for ASP.NET MVC 2017 R2 Full Package Includes Source Code
Telerik UI for iOS 2017 1 118 dev
Telerik UI for JSP 2017 R2 Full Package Includes Source Code
Telerik UI for PHP 2017 R2 Full Package Includes Source Code
Telerik UI for Silverlight 2017 2 614 Dev
Telerik UI for UniversalWindowsPlatform 2017 2 0613 1 Dev
Telerik UI for WindowsPhone8 2017 1 0118 1 DEV
Telerik UI for WindowsUniversal 2017 1 0118 1 Dev
Telerik UI For WinForms 2017 2 613 Dev
Telerik UI for Winforms 2017 R2 Full Package Includes Source Code
Telerik UI for WPF 2017 2 614 Dev
Telerik UI for WPF 2017 R2 Full Package Includes Source Code
Telerik UI for Xamarin 2017 2 626 3 Dev
Telerik Web Parts For Sharepoint2010 2017 2 621 Dev
Telerik Web Parts For Sharepoint2013 2017 2 621 Dev


لیست کامپوننت های Telerik Collection for .NET 2017 R3:
JUSTMOCK 2017.3 913 1 DEV
KENDOUI.FOR.JQUERY.2017.3.913.COMMERCIAL
TELERIK UI FOR ASPNET.CORE.2017.3.913.COMMERCIAL
TELERIK UI FOR ASPNETMVC.2017.3.913.COMMERCIAL
TELERIK UI FOR JSP.2017.3.913.COMMERCIAL
TELERIK UI FOR PHP.2017.3.913.COMMERCIAL
TELERIK REPORTING R3 2017.11.2.17.913 DEV
TELERIK UI FOR ASP.NET AJAX 2017.3.913 DEV
TELERIK UI FOR SILVERLIGHT 2017.3.913 DEV
TELERIK UI FOR UNIVERSALWINDOWSPLATFORM 2017.3 0912 2 DEV
TELERIK UI FOR WINFORMS 2017.3.912 DEV
TELERIK UI FOR WPF 2017.3.913 DEV
TELERIK UI FOR XAMARIN 2017.3.913.3 DEV
TELERIK WEB PARTS FOR SHAREPOINT2010 2017.3 913 DEV
TELERIK WEB PARTS FOR SHAREPOINT2013 2017.3 913 DEV

لیست کامپوننت های Telerik Collection for .NET 2017 R3 SP1:
Telerik kendo UI for jquery 2017.3.1018 commercial
Telerik Reporting R3 2017.11.2.17.1025 Dev
Telerik UI for aspnet core 2017.3.1018 commercial
Telerik UI for asp .netmvc 2017.3.1018 commercial
Telerik UI for jsp 2017.3.1018 commercial
Telerik UI for php 2017.3.1018 commercial
Telerik UI for Silverlight 2017.3.1018 Dev
Telerik UI for Universal Windows Platform 2017.3.1018.1 Dev
Telerik UI for WinForms 2017.3.1017 Dev
Telerik UI for WPF 2017.3.1018 Dev
Telerik UI for Xamarin 2017.3.1018.3 Dev

کلمات کلیدی: دانلود کامپوننت های ویژوال بیسیک دات نت,دانلود توابع تبدیل نوع متغیر ویژوال بیسیک دات نت,دانلود توابع رشته ای ویژوال بیسیک دات نت,دانلود توابع گرافیکی ویژوال بیسیک دات نت,دانلود توابع ویژوال بیسیک دات نت,دانلود دات نت فریم ورک,Components,Programming Language,کامپوننت,برنامه نویسی,زبان برنامه نویسی,کامپوننت برنامه نویسی,دانلود کامپوننت های تلریک,دانلود کامپوننت,دانلود کامپوننت برنامه نویسی

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت