آموزش های برگزیده

دانلود Pluralsight Relational Database Design - آموزش طراحی پایگاه داده رابطه ای

دانلود Pluralsight Relational Database Design - آموزش طراحی پایگاه داده رابطه ای

پایگاه داده رابطه‌ای (Relational databases) به آن دسته از پایگاه‌های داده اطلاق می‌شود که بر اساس مدل رابطه‌ای طراحی و ایجاد شده باشند. پس از پایگاه‌های داده‌ای سلسله مراتبی و شبکه‌ای، که هر یک دارای ضعف‌هایی بودند، متخصصان در جستجوی مدلی بودند که دارای ساختار داده‌ای با انتزاع قوی ابداع گردید. مدل رابطه‌ای در سال ۱۹۷۰ توسط ادگار کاد مطرح شد. این مدل دارای ساختار داده‌ای با انتزاع قوی بوده و اساساً ساختار داده‌ای در آن بر اساس یک مفهوم ریاضی بنام رابطه استوار است. در اینجا لازم است به این نکته توجه شود که مفهوم رابطه با مفهوم ریاضی آن تاحدودی متفاوت است. برای طراحی پایگاه داده‌ها در سطح انتزاعی پایین‌تر از سطح مدل سازی، به یک ساختار داده‌ای از یک مدل داده‌ای نیاز است و اساساً همین مدل داده‌ای تأمین کننده محیط انتزاعی است. در پایگاه داده رابطه‌ای بالاخص در محیط انتزاعی مورد استفاده کاربر، رابطه نمایشی جدولی دارد و اساساً پایگاه داده رابطه‌ای مجموعه‌ای است از تعدادی نوع جدول. مفاهیم ساختار جدولی عبارتند از: سطر، جدول و ستون
در دوره آموزشی Pluralsight Relational Database Design با طراحی پایگاه داده های رابطه ای آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی Pluralsight Relational Database Design:
- معرفی
- مدل سازی ER
- جمع آوری اطلاعات
- ایجاد مدل ER اولیه
- تبدیل به رابطه ای
- مبانی نرمال سازی - قسمت 1
- مبانی نرمال سازی - قسمت 2
- فرم های طبیعی عالی
- دیگر روش ER
Pluralsight Relational Database Design Screenshot 1 Pluralsight Relational Database Design Screenshot 2 Pluralsight Relational Database Design Screenshot 3 Pluralsight Relational Database Design Screenshot 4

کلمات کلیدی: Relational Database,آموزش Relational Database,آموزش تصویری Relational Database,آموزش ویدیویی Relational Database,آموزش کامل Relational Database,آموزش کاربردی Relational Database,فیلم آموزشی Relational Database,فیلم آموزش Relational Database,آموزش Relational Database به صورت تصویری,آموزش Relational Database به صورت ویدیویی,Relational Database Design,آموزش Relational Database Design,آموزش تصویری Relational Database Design,آموزش ویدیویی Relational Database Design,آموزش کامل Relational Database Design,آموزش کاربردی Relational Database Design,فیلم آموزشی Relational Database Design,فیلم آموزش Relational Database Design,آموزش Relational Database Design به صورت تصویری,آموزش Relational Database Design به صورت ویدیویی,پایگاه داده رابطه ای,آموزش پایگاه داده رابطه ای,آموزش تصویری پایگاه داده رابطه ای,آموزش ویدیویی پایگاه داده رابطه ای,آموزش کامل پایگاه داده رابطه ای,آموزش کاربردی پایگاه داده رابطه ای,فیلم آموزشی پایگاه داده رابطه ای,فیلم آموزش پایگاه داده رابطه ای,آموزش پایگاه داده رابطه ای به صورت تصویری,آموزش پایگاه داده رابطه ای به صورت ویدیویی,طراحی پایگاه داده رابطه ای,آموزش طراحی پایگاه داده رابطه ای,آموزش تصویری طراحی پایگاه داده رابطه ای,آموزش ویدیویی طراحی پایگاه داده رابطه ای,آموزش کامل طراحی پایگاه داده رابطه ای,آموزش کاربردی طراحی پایگاه داده رابطه ای,فیلم آموزشی طراحی پایگاه داده رابطه ای,فیلم آموزش طراحی پایگاه داده رابطه ای,آموزش طراحی پایگاه داده رابطه ای به صورت تصویری,آموزش طراحی پایگاه داده رابطه ای به صورت ویدیویی,Pluralsight Relational Database Design,آموزش طراحی پایگاه داده رابطه ای,

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت