آموزش های برگزیده

دانلود Lynda Real Estate Photography: Exterior at Twilight - آموزش عکاسی از املاک: عکاسی در زمان گرگ و میش از نمای بیرونی

دانلود Lynda Real Estate Photography: Exterior at Twilight - آموزش عکاسی از املاک: عکاسی در زمان گرگ و میش از نمای بیرونی

عکاسی در کار املاک و خرید و فروش ملک مهارتی است که به تمرکز و دقت بسیار نیاز دارد. زیرا خریداران بیشتر از آنکه بخواهند درباره خصوصیات ملک بدانند خواهان دیدن عکس های بیشتر و با کیفیت از ملک مورد نظرشان هستند. از سویی عکس ها به خوبی از زوایای مختلف ملک را نشان می دهند و این موضوع امکان فروش ملک ها را هم بیشترخواهد کرد. در عکاسی از فضای داخلی خانه ها ابتدا باید محیط را کامل و با دقت مشاهده و نقاط ضعف و قدرت آنرا بررسی کنید. برای بزرگتر نشان دادن هر نقطه ای از خانه، از زاویه نزدیک از آن نطقه عکس بگیرید. با نزدیک کردن موضوع به لنز دوربین، آن وسیله یا منطقه را بزرگتر از حد واقعی نشان خواهید داد. برای عکاسی از فضای بیرونی و حیاط خانه، سعی کنید نقطه ای که سرسبزتر و دارای زیبایی بیشتری است را انتخاب کنید تا عکسی با کیفیت داشته باشید. سعی کنید عکس های فضای باز را در روز و با استفاده از نور خورشید بگیرید زیرا در شب عکس های خوبی از فضای حیاط و فضای بیرونی خانه نخواهید داشت.
در دوره آموزشی Lynda Real Estate Photography: Exterior at Twilight به طور ویژه با نحوه  عکسبرداری از نمای بیرونی ملک در زمانی که هوا تاریک و روشن است آشنا می شوید.

سرفصل های دوره آموزشی Lynda Real Estate Photography Exterior at Twilight:
- چرا گرگ و میش؟
- تنظیم کردن جلو و پشت عکس
- انتظار برای لحظه ی خاص
- روشن کردن چراغ های داخلی
- ویرایش تصاویر

Lynda Real Estate Photography: Exterior at Twilight Screenshot 1 Lynda Real Estate Photography: Exterior at Twilight Screenshot 2 Lynda Real Estate Photography: Exterior at Twilight Screenshot 3 Lynda Real Estate Photography: Exterior at Twilight Screenshot 4

کلمات کلیدی: Real Estate Photography,آموزش Real Estate Photography,آموزش تصویری Real Estate Photography,آموزش ویدیویی Real Estate Photography,آموزش کامل Real Estate Photography,آموزش کاربردی Real Estate Photography,فیلم آموزشی Real Estate Photography,فیلم آموزش Real Estate Photography,آموزش Real Estate Photography به صورت تصویری,آموزش Real Estate Photography به صورت ویدیویی,Exterior at Twilight,آموزش Exterior at Twilight,آموزش تصویری Exterior at Twilight,آموزش ویدیویی Exterior at Twilight,آموزش کامل Exterior at Twilight,آموزش کاربردی Exterior at Twilight,فیلم آموزشی Exterior at Twilight,فیلم آموزش Exterior at Twilight,آموزش Exterior at Twilight به صورت تصویری,آموزش Exterior at Twilight به صورت ویدیویی,Real Estate Photography Exterior at Twilight,آموزش Real Estate Photography Exterior at Twilight,آموزش تصویری Real Estate Photography Exterior at Twilight,آموزش ویدیویی Real Estate Photography Exterior at Twilight,آموزش کامل Real Estate Photography Exterior at Twilight,آموزش کاربردی Real Estate Photography Exterior at Twilight,فیلم آموزشی Real Estate Photography Exterior at Twilight,فیلم آموزش Real Estate Photography Exterior at Twilight,آموزش Real Estate Photography Exterior at Twilight به صورت تصویری,آموزش Real Estate Photography Exterior at Twilight به صورت ویدیویی,عکاسی از املاک,آموزش عکاسی از املاک,آموزش تصویری عکاسی از املاک,آموزش ویدیویی عکاسی از املاک,آموزش کامل عکاسی از املاک,آموزش کاربردی عکاسی از املاک,فیلم آموزشی عکاسی از املاک,فیلم آموزش عکاسی از املاک,آموزش عکاسی از املاک به صورت تصویری,آموزش عکاسی از املاک به صورت ویدیویی,عکاسی در زمان گرگ و میش,آموزش عکاسی در زمان گرگ و میش,آموزش تصویری عکاسی در زمان گرگ و میش,آموزش ویدیویی عکاسی در زمان گرگ و میش,آموزش کامل عکاسی در زمان گرگ و میش,آموزش کاربردی عکاسی در زمان گرگ و میش,فیلم آموزشی عکاسی در زمان گرگ و میش,فیلم آموزش عکاسی در زمان گرگ و میش,آموزش عکاسی در زمان گرگ و میش به صورت تصویری,آموزش عکاسی در زمان گرگ و میش به صورت ویدیویی,عکاسی از املاک در زمان گرگ و میش از نمای بیرونی,آموزش عکاسی از املاک در زمان گرگ و میش از نمای بیرونی,آموزش تصویری عکاسی از املاک در زمان گرگ و میش از نمای بیرونی,آموزش ویدیویی عکاسی از املاک در زمان گرگ و میش از نمای بیرونی,آموزش کامل عکاسی از املاک در زمان گرگ و میش از نمای بیرونی,آموزش کاربردی عکاسی از املاک در زمان گرگ و میش از نمای بیرونی,فیلم آموزشی عکاسی از املاک در زمان گرگ و میش از نمای بیرونی,فیلم آموزش عکاسی از املاک در زمان گرگ و میش از نمای بیرونی,آموزش عکاسی از املاک در زمان گرگ و میش از نمای بیرونی به صورت تصویری,آموزش عکاسی از املاک در زمان گرگ و میش از نمای بیرونی به صورت ویدیویی,Lynda Real Estate Photography Exterior at Twilight,آموزش عکاسی از املاک عکاسی در زمان گرگ و میش از نمای بیرونی,

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت